Jelenleg 34 bejegyzés található 2016 cimkével

Fákat ültet az egyetem

  • faultetes
  • faultetes
  • faultetes
  • faultetes
  • faultetes
  • faultetes
 • Előző
 • Következő

A Ludovika Campus kialakításával párhuzamosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatosan gondoskodik a beruházás során kivágott fák megfelelő pótlásáról. A hatóságok kérésével összhangban az Orczy úti új kollégium és a Campus tér építése kapcsán került sor az előírt fapótlás teljesítésre, új fák ültetésére az NKE egy másik campusának közelében. A Hungária körút Hős utca és Ciprus utca közötti szakaszán a FŐKERT munkatársai több oszlopos korai juhart telepítettek az útszakasz fasorának megüresedett zöldszigeteibe.


A változásnak önmagunkból kell kiindulnia

  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
 • Előző
 • Következő

A 2016-os Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap előestéjén „Tükörben a világ” címmel nyílt kiállítás az Orczy úti Kollégiumban, amely Földünk és az emberiség kapcsolatát elemzi. Az esemény címét az a Gogoltól ismert idézet adta, amely azt mondja, „ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde!” A megnyitón Vida Gábor, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást.

Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlődés gondolatával kapcsolatban hajlamosak vagyunk hibába esni, mégpedig azáltal, hogy mindennek csak a jó oldalát vizsgáljuk. Az emberiség létszámnövekedéséről, az anyagi jólét emelkedéséről, a tudomány és a technológia robbanásszerű változásairól beszélünk, holott ezeknek megannyi káros következménye van. A Föld könnyen elérhető ásványkincseit már kitermeltük, az édesvíz készleteket túlfogyasztottuk, a termőtalajt erodáltuk és degradáltuk, miközben veszélyes, ugyanakkor elviselhetetlen klímaváltozás felé haladunk, egyre gyorsuló tempóban. Mindezt jól mutatja az a tény is, hogy a valaha mért tizenhat legmelegebb év közül tizenötöt 2000 után tapasztalhattunk meg. A legnagyobb baj azonban az, hogy az ökológiai rendszer véges, s a gazdasági és a társadalmi rendszer csak ennek rovására képes növekedni. A WWF 2014-es Élő Bolygó Jelentése már arról számol be, hogy csupán 1970 óta az ismert állatok fele elpusztult, amely nagymértékben köszönhető az intenzív szén-dioxid szint emelkedésnek.

A szén-dioxid mennyiségi csökkentésének jelenleg két útja ismert. Az egyik a megújuló energiaforrásokra való áttérés, ám ez sajnos nem valósítható meg olyan gyorsasággal, hogy a katasztrófa elkerülhető lenne. A másik az úgynevezett „technofix megoldás”, ami a szén-dioxid átalakítását és a geológiai rétegekbe történő visszavezetését jelenti (Carbon Capture and Storage). A párizsi klímacsúcs értelmében több mint 40 gigatonna szén-dioxid eltüntetésére lenne szükség ahhoz, hogy 2050 után beindulhasson a negatív emisszió. A tűzoltás mellett azonban valódi attitűdváltásra lenne szükség. Amíg az Egyesült Nemzetek Szervezete által közreadott 2030-ig érvényes fenntartható fejlődési programterv tartalmazza a gazdasági növekedés követelményét, addig a tényleges átalakulás csak vágyálom lehet, mivel az anyagi gyarapodás ellehetetleníti a többi terv megvalósítását. Ahelyett, hogy a környezetünkön akarnánk változtatni, mi magunknak kell megváltoznunk: meg kell tanulnunk harmóniában élni embertársainkkal, a természettel és Istennel – figyelmeztetett az előadó.

A „Tükörben a világ" című kiállítás az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. jóvoltából jött létre, és a  június 10-ig tekinthető meg az Orczy úti Kollégiumban.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szlágyi Dénes


Mindent a parkról

Az Orczy-kert már a beruházás megkezdése előtt és azóta is közkedvelt pihenőhelye a kerület lakóinak.  A Ludovika Campus projekt tovább bővíti a józsefvárosiak szabadidős lehetőségeit. A teljes átalakítás révén a Nagyvárad térnek a campushoz csatlakozó része is újjá születik.

Az Orczy - park névadója az Orczy család, akik egykoron a terület tulajdonosai voltak. Az Orczy - kert területét Orczy Lőrinc báró vásárolta meg 1783-ban, majd fia, László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angolparkjának a kialakításához.  Ez alatt több mint 300.000 facsemetét ültettek el. A XVIII. század végére a parkot megnyitották a városlakók előtt is, s nagyon gyorsan divatos kirándulóhellyé vált, még I. Ferenc császár és I. Sándor orosz cár is ellátogatott ide. 1829-ben a kertet a magyar katonatisztképzés számára megvásárolták és itt épült fel a Ludovika Akadémia.  Pest egyik kedvelt sétatere és szórakozóhelye volt, évszázados fáival, szobraival, közel félhektáros tavával mintha nem is egy szigorú katonai oktatási intézethez tartozott volna. A Ludovika parkját 1885-ig mindenki szabadon használhatta, majd  kizárólag a honvédtisztképzés céljait szolgálta. A II. világháború után nyílt meg újra a nyilvánosság előtt, azonban a közpark területe jelentősen leszűkült.

A kert jelenleg 26 hektáron terül el. A beruházással azonban 10 hektárnyi, jelenleg még elzárt területet integrálunk a közparkba. Ezen a részen korábban a BKV buszgarázsa, járműjavító műhelye és a SOTE gazdasági épületei voltak, többnyire aszfaltozott terülten, amely egykor a történeti park szerves része volt. (lásd: pirossal jelölt rész a térképen). A több évtizedes műszaki tevékenység azonban komoly környezeti károkat okozott: teljes talajcserét kellett végrehajtanunk a járműjavító egykori helyszínén.  A célunk az, hogy hosszú évtizedek után parkosítva és egy új, mindent igényt kielégítő sportközponttal adjuk vissza ezt a területet az állampolgároknak várhatóan 2017 végéig.

A park rekonstrukciója, funkcióváltozásai

Zölddel jelölt rész - látogatók előtt nyitott terület
Pirossal jelölt rész - látogatók elől zárt, de a beruházás után majd nyitott terület
Bordó szín - elbontott épületek
Szürke - elbontott burkolatok: aszfalt, térkő
Világoskék - meglévő, megmaradó épületek
Kék - magánterület

  • fejleszt s bemutat sa2 x

Campus- projekt keretében már megújult a Ludovika egykori főépülete, felépült egy új kollégium. Folyamatban van az új oktatási épület, a speciális rendészeti képzési központ, valamint a sportközpont kivitelezése. Emellett a lakosságot felújított játszótér és csónakázótó várja majd, valamint a Ludovika térhez hasonlóan a park is megújul, és a közforgalom számára teljesen nyitott lesz. 

  • orczy park

A beruházás tereprendezéssel és fakivágással is jár, amely dendrológiai szakvéleményen alapszik. Még a Ludovika Campus projektet megelőzően szakemberek mérték fel az Orczy-park teljes növény- és faállományát, és vizsgálták meg, hogy mely fák azok, amelyeket majd esztétikai, egészségi okok vagy a beruházás miatt kell eltávolítani.  A sportközpont jövőbeni területén 145 olyan fa van, amelyet hatósági engedély birtokában vág ki a beruházó. A fakivágással érintett terület nem a történeti park része. Az itt található faállományt nagy arányban invazív fafajok alkotják, jelentős része sérült, kerítésbe nőtt, csonkolt vagy száradó koronával bíró, erősen visszavágott fa vagy sarjakból felnőtt telep. A kivágással érintett faegyedek a kertészeti dokumentáció szerint nem képviselnek kiemelt esztétikai és dendrológiai értéket, kivágásukra nagyobb részben növény-egészségügyi, illetve balesetvédelmi okok miatt van szükség, kisebb részben a sportközpont elhelyezése miatt. 

  • 6_fa
  • 7_fa
  • 9_fa
  • 10_fa
  • 12_fa
  • 14 15_fa
  • 16_fa
  • 17_fa
  • 25_fa
  • 26 27_fa
  • 31_fa
  • 40_fa
  • 42 44 46 47_fa
  • 49_fa
  • 50 53_fa
  • 54_fa
  • 55 56_fa
  • 57 59_fa
  • 60_fa
  • 61_fa
  • 62 63_fa
  • 64_fa
  • 65 67_fa
  • 68_fa
  • 69 70_fa
  • 71_fa
  • 72_fa
  • 74_fa
  • 76 77_fa
  • 78_fa
  • 79 81_fa
  • 82_fa
  • 84_fa
  • 85 86_fa
  • 87 88_fa
  • 89 90_fa
  • 79 81_fa
  • 82_fa
  • 84_fa
  • 85 86_fa
  • 87 88_fa
  • 89 90_fa
  • 91 92_fa
  • 110 111_fa
  • 121 126_fa
  • 128 130_fa
  • 136 143_fa
  • 143 144_fa
  • 146 147_fa
  • 148_fa
  • 149 152_fa
  • 153 156_fa
  • 157 158_fa
  • 159_fa
  • 164 165_fa
  • 166 167_fa
  • 168 169_fa
  • 170 173_fa
  • 174 175_fa
  • 176 177_fa
  • 178 179_fa
  • 180 181_fa
  • 182_fa
  • 184 185_fa
  • 186_fa
  • 188_fa
  • 232_fa
  • 233 235_fa
  • 241_fa
  • 242_fa
  • 243_fa
  • 244_fa
  • 245 246_fa
  • 248_fa
  • 249 251_fa
  • 253_fa
  • 255 258_fa
  • 259_fa
  • 263 264_fa
  • 269 272_fa
  • 273_fa
 • Előző
 • Következő

A fakivágási engedély 666 db, 8 cm törzsátmérőjű fa pótlását írja elő: a történeti kert területén kívül 192 db 8 cm törzsátmérőjű fát kell elültetni (fizikailag nem fér el több). A további 474 fa tekintetében pedig 30 millió forint kompenzációs illetéket kell fizetnie az egyetemnek a területileg illetékes (VIII. kerületi) önkormányzat részére. A beruházással nemcsak új épületek emelkednek majd ezen a részen, hanem a ligetesítést, parkosítást követően, ezt a közel 10 hektárnyi, ma még elzárt területet mind visszaadjuk az állampolgároknak. A sportközpont sem kizárólag az egyetemi polgároknak készül: nyitva áll majd mindenki előtt.

Bár az NKE  a Ludovika Campus Projekt új épületei nem érintik a park történeti részét, mégis messzemenőkig szem előtt tartjuk az Orczy-park történeti és természeti értékeit. A beruházás révén újjászületik Budapest egyik legnagyobb közparkja, egy hektárral nő a zöldfelület, az állandó rendőri jelenlét erősíti majd a közbiztonságot, bővülnek a budapestiek kulturális-szabadidős lehetőségei, megújul egy hanyatló városrész. Az elzárt részeket rehabilitáljuk, ligetesítjük, ahol beton volt, oda növényzetet telepítünk, fákat és mintegy 15 ezernyi cserjét ültetünk, a sportközpont oldalát zöld növényzettel futtatjuk be.

A Ludovika Campus évtizedekkel ezelőtt a magyar öttusázás központi helyének is számított, hiszen az akadémián lehetőség volt valamennyi sportág művelésére. Ma kormányzati cél a lovassport újbóli felvirágoztatása. Ennek keretében a campuson fedett lovarda lesz, huszonöt bokszot magában foglaló lóistállót, nyitott karámot, a campust körülívelő lóvasutat és díjugrató pályát alakítanak ki.


Ismét katonák, huszárok, vitézek szállják meg az Orczy-parkot

  • nke ludovika fesztival 2016 boritokep web

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem május 7-én újra megrendezi Józsefváros egyik legizgalmasabb kulturális és történelmi örökségéhez, a magyar katonai elitképzés egykori központjához, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületéhez és emlékéhez kötődő eseményét. A honvédtisztavatást megelőző, úgynevezett száznapos ünnepséget követő Ludovika Fesztivál katonai, rendészeti és katasztrófavédelmi bemutatókkal, vetélkedőkkel várja az érdeklődőket az Orczy-parkban.

A VII. Ludovika Fesztivál a Száznapos ünnepséggel veszi kezdetét, amelyen beszédet mond Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. Az esemény 1924-ig nyúlik vissza, amikor egy hosszabb szünet után újra megünnepelték a honvédtisztjelöltek a tisztavatásig tartó 100 napos időszak kezdetét.

Az egész napos fesztivál továbbviszi a régi tradíciót, így az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a magyar hadi kultúra évszázados hagyományaiba. A katonai alakulatok bemutatkozásán kívül, az ingyenes családi esemény olyan programokat kínál, mint a rendőri, katonai és katasztrófavédelmi gépjárművek és eszközök kiállítása, sportvetélkedők és számos gyermekprogram. A kilátogatók megismerkedhetnek a jelenleg használatos tűzoltó-technikával, katonai közelharc és rendőrkutya bemutatón vehetnek részt, megtekinthetik a tűzoltók roncsvágással kísért műszaki mentési akcióját. A Várőrség Alapítvány szervezésében katonai hagyományőrző csapatok vonulnak fel a fesztiválon. A legkisebbeknek az arcfestés, a rendőrkutyás bemutató, valamint a játékos feladatok és kézműves foglalkozások nyújtanak felejthetetlen élményeket. A fesztiválon színes programokkal és vetélkedőkkel bemutatkoznak az egyetem karai, sportegyesületei és hallgatói önkormányzata, az érdeklődők ingyenes épületvezetésen vehetnek részt a Ludovika Főépületben, valamint tájékoztatást kaphatnak a Ludovika Campus beruházásról is. Az elmúlt éveknek megfelelően – a fesztivál ideje alatt – ingyenesen látogatható az Orczy Kalandpark. A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló esemény programkínálatát idén először gasztrosétány is színesíti.


Szöveg: Szöőr Ádám


Most kevesebb, később több fa lesz az Orczy-parkban

  • dsc 8958 2
  • dsc 8927 2
  • dsc 8965 2
  • dsc 8970 2
  • dsc 8979 2
  • dsc 8988 2
 • Előző
 • Következő

A valaha volt legnagyobb fairtás a belvárosban- ezekkel a szavakkal kommentálja egy józsefvárosi önkormányzati képviselő az Orczy-park területén, a Ludovika Campus projekt keretében tegnap elkezdett fakivágásokat. Kétségtelen, hogy egy külső szemlélő csak az elvesztett természeti értéket láthatja ebben a tevékenységben, ez azonban egy újjászülető közpark érdekében történik ráadásul olyan elhanyagolt területen, amely a polgárok előtt évek óta zárva van: többek között buszgarázs és járműjavító műhely volt itt  korábban, amelyek tevékenységükkel komoly környezeti károkat okoztak.


Az Orczy-parkban megvalósuló Ludovika Campus Projekt néven futó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás révén egy új oktatási épület, a Rendészettudományi Kar új speciális képzési központja, valamint egy olyan sportközpont kivitelezése van folyamatban, amely nyitva áll majd minden józsefvárosi és budapesti lakos előtt is.  A fákat- amelyek nem a történeti park területén találhatók-  nemcsak az említett beruházás miatt kell most kivágni, hanem azért is, mert nagyrészük elöregedett, vagy a tavalyi nyári vihar rongálta meg.  A kivágásra ítélt fák és cserjék közül 83 olyan, amit kifejezetten egészségi, esztétikai és környezeti veszélyességi szempontból kell eltávolítani. Az érvényes hatósági engedély arról is szól, hogy ezeket a fákat pótolni kell, ráadásul úgy, hogy később még több szolgálja majd a parkba látogatók kikapcsolódását. A beruházás révén ugyanis újjászületik Budapest egyik legnagyobb közparkja, egy hektárral nő majd a zöldfelület és a ma még elzárt területek is a park szerves részeivé válnak majd a jövőben. Tehát nem romboljuk, hanem éppen építjük természeti környezetünket, amely nem csak az egyetemé, hanem mindenkié lesz a jövőben is! 


Háborús vizekre hajózván

  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918 2
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
  • A Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban, 1914-1918
 • Előző
 • Következő

A Ludovika kiállítótérben először mutatták be a nagyközönség számára azt a vándorkiállítást, amely gondosan összegyűjtött, hadtörténeti tudósításokat tartalmazó tablók árnyékában 1:100-as méretarányban vonultatja fel az Osztrák-Magyar Monarchia összes hajójának makettjét. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület két éve, a világháború százéves évfordulóján fogott neki az anyag összeállításának, ami mára gazdag, a laikusok számára is lenyűgöző összeállítássá érett.

Dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének tanszékvezető egyetemi docense megnyitó beszédében elmondta, hogy a tény, miszerint a monarchia tengeri haderővel is rendelkezett, amely ráadásul a világ nyolcadik legerősebb flottáját alkotta, kevéssé ismert. Ugyan a nagyobb hajókat csak négy alkalommal vetették be a világégés során, a kisebb, cirkáló egységek és a tengeralattjárók mindvégig aktívak voltak, köszönhetően a földrajzi adottságoknak. A dalmát tengerpart homokos talaja kiváló terepet adott az „üss és rejtőzz” típusú hadviselésnek, a szigetvilág pedig szintén jó volt a rejtőzködés szempontjából. A flotta utolsó műveleteire az első világháborúban került sor, amelynek végén a Habsburg Monarchiával együtt az 1786-ban alapított nagy múltú alakulat is megszűnt.

A most megnyitott kiállítás azért is egyedülálló, mert a flotta minden hajójából bemutat egy-egy példányt, mégpedig úgy, hogy azok egymással összemérhetők. Több évtized makett-termése került most az asztalokra – méltatta a készítőt Dr. Balogh Tamás, a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület elnöke. Dr. Hüvös Ferenc, a Nemzetközi Hajómodellező és Hajómodell-sport Szövetség világbajnoka, a bemutatott hajómodellek alkotója elmondta, hogy amellett, hogy modelljei pontos másai a korabeli hajóknak, javarészt vízképesek is. Üregesek, s a beépített motornak köszönhetően úsztathatók, illetve irányíthatók, így rendszeresen szerepelnek nemzetközi versenyeken is.

A megnyitó mellett kiegészítő rendezvényként Dr. Margitay-Becht András, a Magyar Köztársasági Érdemkereszt tulajdonosa mutatta be „Tank a Dunán” című könyvét, amely a Parlament előtti Duna-szakaszon május elsejétől látogatható LAJTA Monitor néven hadba vetett hajó életét mutatja be. A LAJTA nagy érdeme abban rejlik, mondta az író, hogy a magyar ipar remekeként a környező országok történelmében is szerepet játszhatott. Az, hogy most a Parlament előtt horgonyozták le, jelzésértékű: azt mutatja, Magyarország igenis számít a régi-új szomszédi kapcsolatokra.


Szöveg: Pétery Dorottya


Folytatódik a Ludovika Campus fejlesztése

  • loveszklub
  • oktatasi 2
  • oktatasi 3
  • oktatasi
  • rtk 2
  • rtk 3
  • rtk 4
  • rtk 5
  • rtk 6
  • rtk
 • Előző
 • Következő

Zajlanak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-projekt kivitelezési munkálatai. Tavasszal párhuzamosan több helyszínen – az Orczy-park Üllői úti felén, a Diószeghy Sámuel utcában és az azzal szemközti területen – kezdődtek meg az építési munkák.

Oktatási épület

Hamarosan befejeződnek az új oktatási épületalapozási munkái. A tervek szerint május elejére elkészülnek a pince szintű falak és a zárófödém, amelyet követően kezdődhet meg az alapszintű gépészeti- és villanyszerelés. Még idén októberben szerkezetkésszé válhat az épület, amelyet a 2017/18-as őszi tanévben már használatba vehetnek a hallgatók és oktatók, a környezetében lévő zöldterülettel és járdákkal együtt. A közel négyezer hallgató egyidejű befogadására képes oktatási épületben összesen hetven tanterem és két multifunkcionális nagyelőadó (háromszáz- és ötszáz fős) szolgálja majd a hallgatók képzését. Emellett kialakításra kerülnek irodák, dékáni és titkársági helyiségek, közösségi terek, valamint étterem is.

Rendészettudományi Kar oktatási épülete és kollégiuma

A Diószeghy utcában található leromlott állapotú rendőrségi épület vasbeton szerkezete fog alapjául szolgálni az új rendészeti oktatási egységnek, ugyanakkor a homlokzati részek és a belső elválasztófalak elbontásra kerülnek. A speciális kialakítású épület alkalmas lesz lőfegyver tárolására; a tantermeken kívül pedig laborok és számos olyan helyiség is készül, amely a rendőri képzést szolgálja. A szomszédos üres telken az épülethez kapcsolódó, az Orczy Úti Kollégiumhoz hasonlóan hatszáz fős szállóépület fog rendelkezésre állni, kizárólag a kar hallgatói számára.

Lövészklub

A Diószeghy utca Orczy Park felőli oldalán a lövészklub épületének alapozása is megkezdődött. A zárt terű pisztolylőtér építésénél a legnagyobb szakmai kihívás a biztonság, a „golyó benntartása az épületben”. Az egy ütemben épülő lövészklub és a rendészeti oktatási épület fizikálisan is össze lesz kötve gyaloghíddal az utca felett.Szöveg: Szilágyi Dénes


En garde! - egy kis vívástörténet

  • budapest ludovika 1912 uj 2

A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” – hagyta el a kétségbeesett ima egykoron Európa népeinek ajkait. Pedig abban sem volt sok köszönet, amikor a magyarok leszálltak a lóról, s előhúzták szablyáikat. Lovas nemzetként szeretünk magunkra hivatkozni, pedig legalább annyira vagyunk vívónemzet is, leginkább kardos.  A vívásnak az egykori Ludovikán is nagyon fontos szerep jutott.


"Egy nemzetnek sem lenne illőbb és szükségesebb a kardját jól forgatni tudni, mint a magyarnak, mert ami, és amije van, azt ennek köszönheti!" – ezekkel a szavakkal foglalta össze báró Wesselényi Miklós a vívás magyar történelemben betöltött szerepét.

Magyarországon a sportszerű vívás a 19. század elején vált népszerűvé gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós tevékenysége nyomán. Széchenyi javaslatára, majd gróf Keglevich István kezdeményezésére 1825-ben jött létre az első vívást népszerűsítő intézmény Pesti Nemzeti Vivóintézet néven. Ezzel egy időben alakult meg Wesselényi kezdeményezésére Kolozsváron a Kolozsvári Viadal Iskola, s itt működött az első olasz vívómester, Gaetano Biasini.

Az 1848-as szabadságharc bukása után a pesti vívóiskolát feloszlatták. Az iskola egyik legnevesebb mestere később magánvívótermet nyitott, amely a korabeli ifjúság népszerű találkozóhelyévé, a modern vívás kialakulásának központjává vált.

A vívósport közvetlen előzményei a vívóakadémiák voltak. Az első akadémiák Pesten az 1850-es években jöttek létre, majd a későbbiekben megalakult tornaegyletek is felvették programjukba a vívást. Magyarországon 1875-ben alakult meg az első sportegyesület, a Magyar Atlétikai Club (MAC), melynek sportágai közé a vívás is bekerült. 1894-ben szervezték meg az első országos vívóakadémiát.

1925-ben jött létre a mai napig legendás hírű intézmény, a Toldi Miklós Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet, rövidebb nevén a SPOTI. Nagyszerű vívómesterek és vívók egész sora került ki innen működése alatt. Az intézet első parancsnoka Rády József huszár ezredes, aki maga is nagyszerű vívószakember volt. Gellér Alfréd fővívómester a tőrvívás, Borsody László fővívómester a kardvívás szakot vezette. A mesterképzés két évig tartott, a tanfolyamra hivatásos tiszteket és tiszthelyetteseket küldtek. A magyar vívás nagyon sokat köszönhet a rendkívül jól szervezett és kiválóan vezetett SPOTI-nak. Az igen magas színvonalon oktató vívómesterek további nagy tudású vívómestereket képeztek.

A magyar kardvívósport a 19. század végén, a 20. század elején kezdett bemutatkozni a nemzetközi színtéren, és gyakorlatilag az 1908-as olimpián kezdődött el az a magyar sikersorozat, amely egészen 1964-ig tartott. Mint mondják, olimpián magyar kardvívót csak magyar kardvívó tudott legyőzni.

A magyar vívás történetében több ún. aranykorszakot szoktak megkülönböztetni. A legjelentősebb és legtöbb eredményt hozó az ötvenes évek első felére esik, amikor addig soha nem látott tömegek kapcsolódtak be a sportágba tehetségkutató tanfolyamok, egyesületi toborzások, iskolai oktatás révén.

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia a magyar katonai felsőoktatás legmagasabb képzési szintjét nyújtó intézménye volt az 1945 előtti Magyarországon. A Ludovika Akadémián mindvégig nagy gondot fordítottak arra, hogy a katonai szakmai tudáson kívül a hallgatók általános műveltségét és testi ügyességét is fejlesszék. Fontos volt a rendszeres művelődés és önképzés, ennek érdekében jött létre a Ludovikán a Levente-kör, amely lehetőséget biztosított a tagoknak az iskolában és az akadémián szerzett ismereteik bővítésére. Itt elsősorban szellemi és művészi tevékenységek folytak: volt irodalmi, nyelvgyakorló, hadtudományi, képző- és iparművészeti, fényképészeti, műszaki, repülő-, ének- és zenecsoport. A hallgatók önként döntöttek arról, hogy melyik csoportba járnak, de több csoport látogatása volt inkább a jellemző.

A Levente-körrel egy időben, 1920 februárjában alakult meg a Ludovika Akadémia Sportegylet, a LASE, amely a hallgatók testi ügyességének fejlesztését tekintette feladatának: „Az egyesület alapszabályai azt tűzik ki célul, hogy az akadémikusok a sport minden ágát fokozott mértékben műveljék, és oly mértékben sajátítsák el, hogy később a csapatnál, valamint az egyesületekben a nemzeti szellemben folyó testedzés lelkes és tevékeny zászlóvivői lehessenek. Szükséges tehát olyan fiatal tisztikar nevelése, amely lehetőleg az összes sportágakat ismeri, kedveli és gyakorlatilag is tudja, úgyhogy a sportot az életben majd nemcsak önmaga folytatja, hanem oktatni is tudja.”

A LASE keretén belül tehát számos sportszakosztály működött, ezen belül is kiemelt helyen kezelték a vívást, a lovaglást, valamint a lövészetet.

Az akadémiai testnevelés célja az volt, hogy minden akadémikus olyan általános testi kultúrára tegyen szert, amely a hadifáradalmak elviseléséhez megfelelő edzettséget biztosít. Nagy hangsúlyt fektettek az összetartozást erősítő csapatversenyekre is. Nem volt akkor az országnak olyan intézménye, ahol a szellemi, a lelki és a fizikai nevelés olyan összhangban lett volna, mint a Ludovikán. Minden akadémikusnak tudnia kellett vívni, tornázni, lovagolni, célba lőni, úszni és atletizálni. Már az első évektől kezdve komoly eredményeket értek el a Ludovika sportolói különböző sportágakban meghirdetett országos versenyeken.

A kiemelt sportágként kezelt vívást számos neves vívómester oktatta. 1898 és 1902 között a Ludovika fővívómestere Báró Bothmer Jenő huszárkapitány volt. Őt követte Leszák Károly ezredes, aki az osztrák-magyar katonai vívó- és tornatanár intézetben tanult, segédvívómestere Borsody László volt. 1920-ban, Leszák nyugdíjba vonulását követően Borsody Lászlót nevezték ki fővívómesternek. Neve különösen fontos a magyar vívástörténetben, ugyanis ő volt a magyar oktatási módszertan megújítója: tökéletesítette a támadó és védő mozdulatot, taktikai szempontból bevezette a hátralépést, könnyedebbé tette és felgyorsította a lábmunkát, valamint a kard különböző pozíciójában különböző fogásokat vezetett be. Mindvégig különös hangsúlyt helyezett a stratégiára és taktikára.

A vívás hagyománya és a vívás iránti érdeklődés a Ludovika Akadémia jogutód intézményeiben máig megmaradt. A Magyar Vívó Szövetség tagszervezeteként Tiszti Vívóklub jött létre 1992-ben, amelynek célja a tiszti vívóhagyományok újjáélesztése. 1993 februárjában kezdte meg tevékenységét párbajtőr szakágban a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán kialakított vívóteremben, 2008-tól pedig a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus ad otthont a ma már az NKE Sportegyesület szakosztályaként működő Klub edzéseinek és rendezvényeinek. A vívó szakosztály elsődleges célja a vívás megismertetése a honvédtiszt-jelöltekkel, valamint a magyar és tiszti vívóhagyományok ápolása. A sportolók nevelése, sportszakmai felkészítése mellett a klub feladatának tekinti az utánpótlás neveléséről történő gondoskodást is. Fontos továbbá a rendszeres edzési, versenyzési lehetőség biztosítása, a szakosztályok közösségi életének szervezése és a működési feltételek javítása.


 Szöveg: Búzás Beáta


Főszerepben a Ludovika Campus Főépület

  • Ludovika főépület

Ha nem is filmbe illő fordulat, hogy 2015-ben a Ludovika Campus beruházás főépületi rekonstrukciós projektje elnyerte az Építőipari Nívódíjat, azért mindenképpen fontos.  A kitüntetés kapcsán jutottunk el a mozgóképek világába: végigtekintve az épület múltján, vajon kiket ihletett meg a komplexum?


Mi a közös Gérard Depardieu-ben és Anthony Hopkinsban?  És Gálvölgyi Jánosban? Ismert színészek... és mindannyian megfordultak az egykori Ludovika Akadémia területén. Habár Gálvölgyi csupán az Orczy-park taváig jutott, másik két, ikonikus külföldi kollégája azokon a lépcsőkön és termekben forgatott, amelyeket ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói koptatnak.


Kedves tömbtársak!


Pontosan húsz évvel ezelőtt született meg Tímár Péter örök klasszikus hangulatidéző, retró korrajza, a Csinibaba. A történet az 1960-as években játszódik, amikor a KISZ meghirdeti a Ki-mit-tudot. A hazai verseny győztesei kijuthatnak a finnországi Világifjúsági Találkozón megrendezendő döntőre.

Nem is kell sokat várnunk, már a film elején megpillanthatjuk az Orczy-park tavát és a tószínpadot, ami a későbbiekben is meghatározó helyszíne lesz az alkotásnak. Felcsendül a címadó dal, Manci felkapja a szemüvegét, Félix a fülébe fújja a füstöt, elkezdődik a tánc. A Gálvölgyi János által alakított Simon bá' viszont még azelőtt leállítja a tömbtársakat, mielőtt teljesen elragadná őket a nyugati életérzés. Színes fényfüzérek, fehér pergola, büfé és kerti bútorok. A jelenetben szinte rá sem ismerünk a parknál lévő nyolcszögletű kisházra és a gyomos betonplaccra. Sőt még csónakáznak is a tavon!


Ördögűzés a Ludovikán


2010 májusától augusztusáig forgatta hazánkban - az egyébként anyai ágon magyar származású - Mikael Hafström svéd rendező A rítus című ördögűzős thrillerét. A helyszínek közé a Fóti Filmstúdió, a Budai Vár és az Alcsúti Arborétum mellett egyetemünk főépülete is bekerült. A film "természetesen" valódi történeten alapul, a főhős fiatal pap a Vatikánba utazik, hogy elmélyedjen az ördögűzés mesterségében. Bár korábban nem hitt ebben, az Anthony Hopkins által alakított Lucas atyával való találkozása után másképp kezd viszonyulni a dologhoz. Az öreg excorcista és fiatal tanítványa olyan esettel találja szembe magát, ami meghaladni tűnik képességeiket.

Az élesebb szeműeknek itt a hatvanadik percig kell várniuk, hogy felfedezzék a vatikáni kórház és a Ludovika Főépület főlépcsőjének és díszteremének hasonlóságát. A jelenetben a fiatal Michael Kovak atya és Lucas atya felfelé igyekszik a kórház lépcsőin, hogy ismét szembeszálljanak a sátánnal. A lépcsőház szinte mostani állapotában látható a moziban, helyenként megspékelve egy-egy Jézus-szoborral, gyertyával. A díszteremben a filmbéli kórház betegszobáit helyezték el, amik egy folyosóról nyíltak. Emiatt kicsit jobban kell koncentrálnunk, hogy kirajzolódjanak a díszterem jellegzetes oszlopstukkói, és a fal alsó részének faborításai. Természetesen a feszület sem hiányozhatott a falról!


Hazánkban óvta Asterix és Obelix Britanniát


A Laurent Tirard által filmre vitt történet alapját a klasszikus Asterix és Obelix képregénysorozat két kötete adta: az Asterix Britanniában, valamint az Asterix és a normannok. Caesar a gall területek elfoglalása után meghódította Britanniát. Csupán egyetlen települést nem sikerült bevennie a kontinensen megcsappant anyagi forrásai miatt, ahol a brit uralkodó is elrejtőzött. Caesar diadala így nem teljes, ezért a vikingeket hívja segítségül. Végül a két gallra, Asterixre és Obelixre hárul a feladat, hogy segítsenek a kutyaszorítóba került briteken.

A produkciót 2011-ben Írországban, valamint hazánkban Fóton, Komáromban és Budapesten, a Ludovika Akadémia kápolnájában vették filmre. Ez utóbbi helyszín egészen a Ludovika Főépület 2013/14-es felújításáig megőrizte filmbéli átalakításait. Kék, vörös és arany falszínek, korabeli római installációk és bútordarabok, színes márványpadló. Császári pompa és csillogás Caesar főhadiszállásán!


Emléktábla Lőrincz Lajos tiszteletére

  • dsc 1896 2
  • dsc 1919 2
  • dsc 1871 2
  • dsc 1881 2
  • dsc 1885 2
  • dsc 1887 2
  • dsc 1922 2
  • dsc 1953 2
 • Előző
 • Következő

Adózván emberi nagysága, munkássága és az általa képviselt tudományterületek fontossága előtt, a Ludovika Főépület egyik előadóterme mától Lőrincz Lajos nevét viseli. Az emléktábla ünnepélyes felavatására a néhai akadémikus családtagjainak, kollégáinak, pályatársainak és tanítványainak jelenlétében került sor.

Prof. Dr. Patyi András köszöntőjében elmondta, hogy a döntés hátterében sok szempont húzódott. Az egyik ezek közül Lőrincz Lajos tudósi, tanári és tudományteremtői nagyságáról való megemlékezés, a másik pedig személyén keresztül az általa művelt tudományok, így a közigazgatás-tudomány és a közjogtudomány megbecsülésének kifejezése. „Az ő emléke, az általa művelt tudományok jelentősége, egyetemünk történetében központi helyet foglalnak el” – fogalmazott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Hozzátette, a Ludovika Főépülete nemcsak a rektoré, az ott működő hivataloké, hanem az Államtudományi és Közigazgatási Karé is, valamint minden egyetemi oktatóé és hallgatóé. "Azzal tehát, hogy ma ezt a kis ünnepséget megrendezzük, Lőrincz Lajos személyén keresztül kifejezzük megbecsülésünket a közigazgatás-tudomány, az államtudomány és a közjogtudomány felé is"- zárta gondolatait Patyi András.

Prof. Dr. Máthé Gábor, az Államtudományi és Közigazgatási Kar Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszékének professzor emeritusa, Lőrincz Lajos saját szavaival méltatta egykori kollégáját. „Ha végignézünk a jelenlegi alkotmányjogi, közjogi kutatások világában, alig találunk olyan elismert szakembert, aki ne lett volna tanítványa, vagy tanítványának tanítványa. Igazi iskolateremtő tudós volt, s ha valami a tudományos közreműködésén kívül megőrzi hírnevét, az bizonyosan tanítványainak hálás emlékezete – ezt példázza a teremkeresztelő is.”

A táblaavató ünnepség egyben megnyitója is volt annak a programsorozatnak, amely a „Közjogi és közigazgatási reformok Magyarországon – In Memoriam Lőricz Lajos” nevet viselő emlékkonferenciában csúcsosodik ki.


Ludovika-történet a Duna TV-n

  • ludovika

"Az eskü megtartja azt, aki megtartja az esküt!" mondattal veszi kezdetét a Magyar Krónika legutóbbi adása, amely  a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia múltját, hagyományait és napjainkra máig ható örökségét eleveníti fel. Az archív fotókkal és felvételekkel illusztrált kulturális magazinban többek között megszólal, Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, dr. Fürjes Balázs budapesti fejlesztésekért, így a Ludovika Campus beruházásért felelős kormánybiztos, akinek édesapja ludovikás tiszt volt. Interjú készült az egykori Ludovika ma élő legidősebb végzett tisztjével,  Vitéz Nemes Békei Koós Ottóval is, akit 1938-ban avatták hadnaggyá. A ma már 100. életévét betöltött királyi századosra a mai napig szép emlékekkel gondolnak egykori beosztottjai. Koós Ottó szerint az, hogy  ma is így emlékeznek egy Ludovikán végzett tisztre, nyilvánvaló bizonyíték arra, hogy milyen kiképzés, milyen oktatás és milyen nevelés folyt a  Ludovikán. Az idős százados részt vett a doni ütközetben, 12 évig volt hadifogságban, de sosem bánta meg, hogy katona lett.

Az NKE közvetlenül közigazgatási, katonai és rendészeti pályára készíti fel a hallgatóit. Patyi András rektor szerint ehhez szükség van egy többlet-elkötelezettségre. Ez az, amiben leginkább az NKE elődjének tekinthető a katonai akadémia. Az egykori ludovikás Hazáért mindhalálig! jelmondat, amelyet ma a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar használ, ma is érvényes: azt jelzi, hogy amíg élünk, a hazáért cselekszünk, a hazában gondolkodunk és a haza gyarapításán fáradozunk. A teljes adás megtekinthető itt:

http://www.mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-2016-02-13-i-adas/

Cimkék: Ludovika, videó, 2016

Ludovikás embermentők

  • mecsesek

Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor.  Az auschwitzi múzeum adatai szerint mintegy 1,3 millióra tehető a koncentrációs táborkomplexumba deportáltak száma, ebből mintegy 430 ezer ember Magyarországról érkezett, annak ellenére, hogy sokan igyekeztek segíteni zsidó embertársaikon. Így tett az egykori ludovikás, Ozoray Imre is, aki  a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettől  posztumusz megkapta a Világ Igaza-kitüntetést is.

Az ENSZ 2005-ben nyilvánította január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává. Az  egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a tagállamok kötelessége megemlékezni a közel hatmillió, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegítésére, hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessék meg. Emellett elutasította a holokauszttagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai diszkriminációt és erőszakot.

A Budapesten a Holokauszt Emlékközpont évente megemlékezést tart ezen a napon, emellett a vészkorszak embermentő tevékenységéről adatbázist vezet. A listán több egykori ludovikás  is szerepel, mint pl. Bános László egykori diák, aki többek között a fasori zsidó árvaház gyerekeinek mentésében vett részt. Ozoray Imre ezredes is megtalálható az embermentők között.  Az ezredes a Ludovika Királyi Akadémia matematika professzora volt, aki 1940-ben visszavonult az aktív szolgálattól, hogy a tudományos pályájára koncentrálhasson. A német megszállást követően fia, ifj. Ozoray Imre segített a zsidóknak megszökni a csillagos házakból, akiket a szülői házban bújtatott el. Barátnőjét, Müller Leát pedig a gettóból szöktette meg, akit szintén az ezredes házában lelt menedéket. A nyilas hatalomátvételkor  Ozoray ezredest aktív szolgálatra hívták be, holott akkor már 56 éves volt. Egy Vecsés mellett lövészárkot ásó női munkaszolgálatos szakasz parancsnokának nevezték ki. Az asszonyokra azonban deportálás várt, amihez Ozoray már akart asszisztálni: elengedte a nőket, szökésre bátorította őket, anélkül, hogy jelentette volna az eltűnésüket.  Egy részüket saját  rákosfalvai otthonában bújtatta el. 

A vészkorszak során az Ozoray -család több mint 20 zsidót, főleg nőket bújtatott, nem egy közülük volt egykori iskolatárs, barát, többen azonban a munkaszolgálatosok közül kerültek ki. Rejtekhelyként  a családi ház melléképületének a pincéje szolgált. A bújtatott zsidókról Ozoray Imre lánya, Mária gondoskodott, annak ellenére, hogy a háború sújtotta Magyarországon jegyre lehetett csak élelmet szerezni. Ozoray Imre ezredes 1986-ban, lánya 2002-ben kapta meg a Világ Igaza-kitüntetést a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettől. A kitüntetésben olyan, nem zsidó származású emberek részesülhetnek, akik a vészkorszak idején - sokszor életük kockáztatásával - minden ellenszolgáltatás nélkül mentették az üldözötteket.


Épül az új oktatási épület a campuson

  • campus ter

A Ludovika Főépületének felújítása, az Orczy Úti Kollégium felépítése és a Campus tér kialakítása után elkezdődtek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épületének kivitelezési munkálatai az Üllői út mentén.

Az új épületben egyidejűleg közel négyezer hallgató tanulhat több mint hetven tanteremben, valamint egy háromszáz és egy ötszáz fős előadóban. Ezek mellett modern nyelvi és számítástechnikai laborok, speciális képzési termek, valamint egy étterem is kialakításra kerül, így  a komplexum alkalmas lesz nagyszabású konferenciák és rendezvények lebonyolítására is.  A 2017-es szeptemberi átadást követően  az egyetem több karának képzését egységesen fogja szolgálni az épület.

A Ludovika Campus-projekt keretében a év első harmadában kezdik meg a Rendészettudományi Kar kollégiumának és speciális oktatási egységének kivitelezési munkálatait is az Orczy-park Diószeghy Sámuel utca felőli oldalán. A kar hallgatói  várhatóan 2017 őszén vehetik birtokba majd az épületegyüttest. Ugyanakkor még idén elkezdődik a Sportkomplexum építése is, jövőre pedig kezdetét veszi az Orczy-park megújulása, amelynek része a Ludovika Akadémia egykori  lovardájának felújítása is.  

Szöveg: Szilágyi Dénes


Ötödik évét kezdi az NKE

  • dsc 5709 4

A következő években is folytatódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusának fejlesztése, bővítése - mondta az MTI-nek adott interjújában az NKE rektora, aki szerint akkor lesz még erősebb az egyetem, ha minden kara a Ludovikára tud költözni.

Prof. Dr. Patyi András 2016-ban ötéves rektori megbízatásának utolsó évét kezdi meg, de azt mondta, ha a feltételek adottak lesznek, akkor ismét megpályázza az NKE rektori posztját.

Felidézte, a 2012 januárjában az ő vezetésével indított NKE "gyökerei" az 1800-as évekbe nyúlnak vissza: 1808-ban született meg a törvény a Ludovika Akadémia megalapításáról, épületét több évtizedes munkával nemzeti közadakozásból építették fel, és 1872-ben elindult a magyar nyelvű katonai tisztképzés. Hosszú történelmi múltja van a magyar rendészeti és közigazgatási felsőfokú képzésnek is. Az e három képzést egyesítő NKE most fejezte be negyedik évét.

A rektor megfogalmazása szerint "enyhe kifejezés" lenne, hogy az elmúlt években sem tétlenkedtek. A kötelező felsőoktatási feladatok mellett, folyamatos fejlesztések zajlottak: szinte az összes szakot átalakították, új képzéseket indítottak. Mindemellett 2015-ben saját forrásból egy új kart is létrehoztak, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar néven.

Elmondta: az egyetem szinte minden szakára többszörös, van, ahol húszszoros a túljelentkezés. Ezzel együtt fontos elismerésnek tartja, hogy a HVG nem hivatalos egyetemi rangsorában az NKE idén a harmadik helyen végzett. Ezután sem "dőlnek hátra", sőt a rektor ezt a helyezést is egyfajta kötelezettségnek tekinti arra, hogy a jövőben is megőrizzék, sőt tovább növeljék pozitív megítélésük szintjét.

Kitért arra, hogy az 2015 őszén váratlan események is befolyásolták az egyetem és hallgatói életét: az NKE Ludovika Zászlóaljának hallgatóit "éles helyzetben" is bevetették. Az illegális bevándorlással összefüggő határvédelmi feladatokban - például járőrözésben, felderítésben - a honvédtisztjelöltek is részt vettek, ezáltal komoly gyakorlati tapasztalatot szereztek egy valódi probléma kezelésében - mondta.

Megjegyezte: az NKE-n egyébként is magas szintű gyakorlati felkészítés zajlik. A honvédtisztjelöltek nemcsak elméletben tanulnak arról, hogyan néz ki egy katonai alakulat, hanem a Ludovika Zászlóalj tagjaként abban élnek, ahogy a rendészeti hallgatók is gyakorlatot szereznek például a közrendbiztosítási feladatokban - sorolta a rektor.

Az egyetem pár éves fennállása óta már több mint száz együttműködési megállapodást kötött különböző, köztük határon túli magyar nyelvű intézményekkel. Emellett - az Erasmus-program keretében és azon kívül - nemzetközi szinten is számos - jellemzően az NKE profiljához hasonló - intézménnyel írtak alá együttműködést Kínától, Oroszországon és Izraelen át Németországig. Jelenleg egy amerikai magánegyetemmel terveznek megállapodást kötni - tette hozzá.

Patyi András szólt arról is, hogy a kormány megújította a Ludovika Campus beruházás programját. Ennek nyomán 2016-ban 12,5 milliárd forintot, 2017-ben további 12,5 milliárdot, 2018-ban pedig 5 milliárdot fordítanak a Ludovika fejlesztésére. Már folynak a munkálatok egy új, modern, szemináriumi termekkel, menzával, mélygarázzsal rendelkező oktatási épület alapozására, amely az Üllői út mentén fog felépülni. Megkezdődtek az előkészületek a rendészettudományi kar speciális oktatási épületének és az azzal egybeépített kollégiumnak a kivitelezésére, és a sportközpont építésére is megvan a szerződés, már csak az Orczy park vagyonkezelési és használati viszonyainak rendeződésére várnak. Arról már korábban döntöttek, hogy a Ludovika Szárnyépülete, amelyben ma még a Raoul Wallenberg Iskola működik, az NKE-hez kerül. A tervek szerint ide hamarosan beköltözhet a Ménesi útról a közigazgatás-tudományi kar.     

Mindemellett a Belügyminisztériummal, a Honvédelmi Minisztériummal és a beruházásért felelős kormánybiztossal közösen javaslatot kell tenniük arra, hogy a katasztrófavédelmi és a honvédtiszti képzés milyen feltételekkel költöztethető a Ludovikára. Sok tervezési és egyeztetési feladat van még hátra, de remélhetőleg nyáron megszülethet a kormánydöntés - mondta a rektor.


Forrás: MTI

Cimkék: Ludovika, interjú, 2016